Kto potrzebuje pomocy prawnej?

Może się zdarzyć, że każdy z nas, bez wyjątku, będzie kiedyś potrzebował pomocy prawnej. W grę wchodzi szereg spraw z zakresu prawa: pracy, cywilnego, karnego, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, rodzinnego, podatkowego, celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej. Możemy oczywiście skorzystać z odpłatnej porady prawnika i wybrać adwokata spośród licznych ogłoszeń i poleceń. Możemy również poszukać bezpłatnej pomocy.

Warto jednak pamiętać, że ustawowa bezpłatna pomoc prawna nie obejmuje prawa: celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej (z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej).

Kto świadczy pomoc prawną?

Pomocy prawnej udzielają: adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi lub absolwenci prawa. Czynnościami zastrzeżonymi dla radcy prawnego oraz adwokata będzie jednak reprezentowanie stron w postępowaniu sądowym.

Na poradę prawną składa się zwykle opis stanu faktycznego problemowej sprawy oraz jego analiza prawna wraz z propozycją dalszego postępowania.

Jak szukać bezpłatnej pomocy prawnej?

Od 1 stycznia 2019 roku w życie wejdą przepisy zgodnie, z którymi każdy, kto oświadczy, że nie stać go na pomoc prawną w cenie rynkowej, otrzyma ją bezpłatnie. W całej Polsce istnieje już 1500 punktów darmowej pomocy prawnej, dotychczas jednak krąg ich odbiorców był bardziej ograniczony. Mapę takich punktów świadczących nieodpłatną pomoc można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości lub dzwoniąc na infolinię Ministerstwa. Bezpłatny punkt pomocy prawnej, wskażą nam również w: starostwie powiatowym, urzędzie gminy i urzędzie miasta.

W ramach bezpłatnej pomocy prawnej można oczekiwać, że prawnik poinformuje nas o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących uprawnieniach lub spoczywających na nas obowiązkach (także w związku z toczącym się już postępowaniem). Zgodnie z ustawą powinien on przedstawić sposób rozwiązania problemu prawnego, a także może sporządzić projekt pisma. Dodatkowo, osoba korzystająca z tego typu pomocy może być objęta darmową mediacją.

Ustawa zakłada również powołanie poradnictwa obywatelskiego, przeznaczonego głównie dla osób zadłużonych, potrzebujących wsparcia w sprawach mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Obywatelskim doradcą będzie mogła zostać już osoba posiadająca wykształcenie wyższe, która przejdzie 70-godzinne szkolenie.